UNUTULAN SÜNNET ''SÜNNET MERASİMİ''

 Türkistan bölgesinde yıllarca süren moskof mezalimi Orta Asya'lı müslümanlara bir çok şeyi unutturdu. Bunlardan belki de en önemlisi ''Sünnet Merasimi'' olmuştur.  İpekyolu Asya derneği olarak her yıl yüzlerce çocuğu hatta yaşlıları bile sünnet ettiriyoruz.
08.01.2015
 Orta Asya'daki Türk devletleri son 100-150 yılda özellikle Sovyet Sosyalist hegomanyasına girerek hem maddi hem manevi çok büyük bir baskı altına alınmışlardır. Bu süreçte toprakları işgal edildi devletlerine son verildi kaynaklarına el konuldu ağır vergilere maruz kaldılar. Fakat bunlardan çok daha vahim ve mühim olan bir baskı daha söz konusuydu. Milli benliklerini, kimliklerini ve dinlerini unutturmak adına yapılan çalışmalar asıl korkulması gereken şeylerdi. Sosyolojik ve psikolojik olarak hala daha etkileri devam eden bu baskılardan biri İslam'da erkeğin sünnet edilmesi hadisesiydi. 1990'lı yıllarda Türki devletler bağımsızlıklarını kazanmaya başlayınca bölgeye giden İpekyolu Asya Derneği gördü ki ''sünnet'' mefhumu neredeyse tamamen ortadan kalkmış ve unutulmuş. Biz de bu vahim hadiseye çare bulmak adına gerek oradaki doktorlar vasıtasıyla gerekse Türkiye'den götürdüğümüz doktorlar vasıtasıyla yaşlısını gencini, çoluğunu çocuğunu sünnet ettirdik. O günden bil itibar bugüne kadar yüzlerce hatta binlerce müslüman kardeşimizi bir merasim eşliğinde bir panayız havasında sünnet ettiriyoruz.