YARIM KALMASIN

 Kırgızistan’ın Oş şehrinde derneğimizin anlaşmalı olduğu İlk Adım Derneği (Birinçi Kadam Hayır Kurumu) ile beraber yaptırılması kararlaştırılan Oş Üniversite Yurdu Projesine Eylül 2015 itibariyle başlandı.

 

05.12.2015
 Kırgızistan’ın Oş şehrinde derneğimizin anlaşmalı olduğu İlk Adım Derneği (Birinçi Kadam Hayır Kurumu) ile beraber yaptırılması kararlaştırılan Oş Üniversite Yurdu Projesine Eylül 2015 itibariyle başlandı.

Geçtiğimiz hafta Hafriyat çalışmasına başlanılan kursumuz 1400 bahçe içerisinde 390 m² binada 80 öğrencimize hizmet verecek.

Tarihi Fergana vadisi içerisinde kalan Oş Üniversite Yurdu ile Türk İslam Dünyasına pek çok alim yetiştirmiş bu beldeden yeni ilim adamlarının yetişmesi sağlanacak. 


Fergana Vadisi niçin Önemli?

6.-7. yüzyılda birçok Orta Asya toprakları gibi Fergana nüfusu da Türk Kağanlığı içine dahil edilmiş, o zaman doğu İran'a, çoğunlukla pek çok Türkler yerleşmiştir. 8. yüzyılda bazı Fergana hükümdarları Türk kökenlidir. 8. yüzyıldan itibaren Türkler Fergana Vadisi’nde İslam’a girmişler. İlk Türk İslam devleti Karahanlılar, Hindistan’a İslam’ı götüren Gazneliler, Anadolu’ya İslam’ı getiren Selçuklular Fergana Vadisi’nde doğmuştur. İmam Serahsi, Mevlana Siracuddin, Allame Taftazani ve pek çok İslam aliminin ve velinin beşiği Fergana Vadisi’dir. Pek çok büyük imam, Silsile-i Sadadın pek çok halkası burada yetişmiş, talebelerini buradan Anadolu’ya göndermişlerdir. Oş Şehri Kırgızistan’ın 2. Başkenti veya Güney Kırgızistan’ın başkenti diye bilinir. Oş Fergana Vadisi’nin en mahzun beldelerindendir.