Nazarbayev'in Nurlu Yol Konuşması

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, “Nurlu Jol” (Nurlu Yol) adını verdiği yeni ekonomi politikasını kurucusu ve başkanı olduğu Nur Otan Partisi'nin Astana’da düzenlenen Genişletilmiş Politik Konsey toplantısında açıkladı.
11.12.2014
 Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, “Nurlu Jol” (Nurlu Yol) adını verdiği yeni ekonomi politikasını kurucusu ve başkanı olduğu Nur Otan Partisi'nin Astana’da düzenlenen Genişletilmiş Politik Konsey toplantısında açıkladı. Açıklanan yeni ekonomi politikası temel olarak yapısal reform ve sektörel destekleri içeriyor.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere kullandırılmak üzere 549 milyon dolar ayrıldığını, alt yapı projeleri için de 2,7 milyar dolar tahsis edildiğini belirten N.Nazarbayev, Çin sınırındaki Horgos bölgesinde bir iç liman ve özel ekonomik bölge inşa etmek üzere 445 milyon dolar ayrıldığını dile getirdi  EXPO'ya 2017'de ev sahipliği yapacak başkent Astana için daha önce ayrılan 1,3 milyar dolar kaynağa 219 milyon dolar ilave edildiğini kaydeden Nazarbayev, ülkesinin ekonomik kriz ortamından geçmesine karşın memur ve emekli maaşlarının aynı seviyede kalacağını, maaşlarda kriz sonrası artış olabileceğini duyurdu N.Nazarbayev,  açıkladığı ekonomi politikasında, Kazakistan varlık fonu Samruk-Kazyna'dan gelecek kaynağın ekonominin girdiği zor dönemin atlatılmasına ve ekonomik büyümenin canlanmasına yardımcı olacağını söyledi ve yaklaşan küresel krize vurgu yaptı. Ulusa Seslenişinden alıntı: “Kazakistan – uçan kuşun kanadını bitkin düşüren uçsuz bucaksız bölgenin sahibidir. Dolayısıyla, belirtilen proje çok büyük kaynağa ve emeğe, çok kapsamlı çalışmaya ihtiyaç duymaktadır. “Halkın yarınını bilmek istersen, yoluna bak” şeklindeki kaide kalıplaşmıştır. Gidiş-geliş ile alış-verişte yol irtibatı ayrıcalıklı öneme sahiptir. Eski zamanlarda büyük şehirlerin çoğu Ulu İpek Yolu üzerinde kurulmuştur. Günümüzde de bereketli hayat dünya yollarının üzerindedir. Yol – hakikaten de hayatın merkezi, geçim sağlayan hayatın kaynayan membaıdır. Bütün bölgeler demir yoluyla, karayoluyla, hava yoluyla karşılıklı olarak sımsıkı bağlanmalıdır. Astana’da kesişen dokuz yolun kavşağı, başkentin üretkenlik ruhunu yayacak hayat damarlarına dönüşmek zorundadır. Bölgelerin karşılıklı ilişkilerini geliştirmek ülkenin iç varlığını arttıracaktır. Eyaletlerin birbiriyle ticaretini, ekonomik ilişkilerini ilerletecektir. Ülke içinde dinç pazarlar açacaktır. Bu şekilde, uzağı yakın kılmak – bugünkü Halka Sesleniş’in en öncelikli halkası olmaktadır”. “Zamanında Ulusal Fon’un ne için kurulduğunu aklınıza getirmek istiyorum. Onun öncelikli görevi – istikrarlı sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlamak ile ekonomiyi harici uygunsuz gelişmelerden korumaktır. Tam şimdi, bizim bu fonumuzu ihtiyaçlarımız için kullanma vakti geldi. Kazakistan başka ülkelerin hatalarını tekrarlamadan, ekonomik büyüme için iç kaynaklarından olabildiğince etkin faydalanmak zorundadır”. “Hükümete, Ulusal Fon’dan verilen kaynağın ilgili programlar için etkin ve yerinde harcanmasını sağlama görevi veriyorum. Her bir Tenge’nin sıkı takibi yapılacaktır. “Nur Otan” bu işe etkin katılarak, atik ve gözüpek parti denetimini yerleştirmelidir”. “Biz genel ulusal ülkümüz olan Ebedi Devlet’i öncelikli program yaparak, bağımsızlığımızın gelişme yolunu Nurlu Yol’a dönüştürdük. Yılmaz emeğe ihtiyaç duyan, geleceği mükemmel Nurlu Yol’da birliğimizi sağlamlaştırarak, esirgemeden ter dökmemiz gerek. Ebedi Devlet – ülkenin biriktirici gücü, hiçbir zaman tükenmeyecek kuvvet kaynağıdır. O, yalnızca “Kazakistan – 2050 Stratejisi”nin değil, 21’inci asırdaki Kazakistan devletinin sarsılmaz ülkücülük dayanağıdır! Yeni Kazakistan Yurtseverliği dediğimiz – Ebedi Devlet! O, bütün Kazakistan toplumunun böylesine yüce değeridir. Geçmiş tarihimize saygı duymak da, bugünkü bahtımızla övünmek de, güzelleşen geleceğe güven de “Ebedi Devlet” denen kudretli kavrama sığmaktadır. Vatanı sevmek – atalarımızdan miras kalan yüce varlığa saygı duymak, onu göz bebeği gibi korumak, şahsi katkısını ekleyerek, geliştirmek ve sonraki nesillere emanet ederek, sunmak demektir. Bütün Kazakistanlıların çalışmasının esas anlamı – budur!  “Ebedi Devlet” ülküsünün başlangıcı bütünüyle derinde durmaktadır. Bundan 13 asır önce bilge Tonyukuk “Türk halkının muradı – Ebedi Devlet” diyerek vasiyet bırakmıştır. Bu bizim genel ulusal ülkümüzün başlangıcını, devletliliğimizin kökü gibi, eski tarihten aldığını göstermektedir. Genel ulusal ülküyü yaşama sevinci edecek olan – halkın birliğidir. Ağız birliğinin kaçtığı, anlaşamamazlığın taştığı yerde hiçbir zaman genel ulusal ülküler gerçekleşmiş değildir. Kazakistan’ın ulaştığı zirve ile anlam taşıyan yüceliklerin en öncelikli sebebi – birliği, beraberliğidir. Biz, istikrarın kıymetini bilmemiz sayesinde bugünkü başarılara yettik. Hiç kimseyi küçümsemeden, hiç kimsenin dili ile dinini inkâr etmeden, bütün yurttaşlara eşit fırsat tanıma sayesinde istikrarı ilerletmekteyiz. Bizim sonraki nesillere emanet edecek en öncelikli zenginliğimiz – Halkın birliği olmalıdır. Biz, böylesine genel ulusal değerimizi, her bir gence özümsetebilmeliyiz. “2015 yılı – milli tarihimizi yüceltme ve bugünkü yüceliklerimizi değerlendirme açısından itibarlı dönemler yılıdır. Kazak Hanlığı’nın 550’nci yılını, Kazakistan Halk Asamblesi ile Anayasası’nın 20’nci yılını, Büyük Zafer’in 70’inci yılını kutlayacağız. Böylesine tarihi dönemler, Yeni Kazakistan Yurtseverliğinin, yeni nesillerin hafızasına yerleştirilmesinde ayrıcalıklı role sahiptir. Biz 2015 yılını, “Kazakistan Halk Asamblesi Yılı” olarak ilan ettik. Halkın tutkunluğu ile birliği, iyi geçimliliği ile huzuru dikkatimizin ilk sırasındadır”. “Halkın birliği – bizim bütün başarılarımızın anahtarıdır. İstikrarlı gelişmenin Kazakistan modeli, günümüzde de, bütün dünyaya örnektir. Bağımsızlığımızın 25 yıllık kutlamasını ve uluslar arası EXPO-2017 sergisini başarılı geçirerek, ülkemizin potansiyelini dünyaya tanıtacağız. Ulu yoldaki seferimiz kutlu, geleceğimiz parlak olsun! Hepinize “Nurlu Yol Seslenişi’ni” gerçekleştirmede başarılar dilerim!