YURT DIŞINDA KURBAN KESMEK NEDEN UCUZ?

 Son yıllarda vacip kurbanları yurt dışında vekalet ile kesme hadisesi ciddi bir rağbet görüyor. Öyle ki hem devlet kurumları hem de dernekler bu talebe yetişemiyor. Peki neden? 
19.08.2015
 Son yıllarda vacip kurbanları yurt dışında vekalet ile kesme hadisesi ciddi bir rağbet görüyor. 
Öyle ki hem devlet kurumları hem de dernekler bu talebe yetişemiyor. Bunun en bariz sebeplerinden biri kurban bedellerinin Türkiye piyasasına göre çok düşük olması. Bunun dışında Afrika, Orta Asya, Orta Doğu gibi çok mahrum bölgelerde insanların gerçekten yardıma muhtaç olması ve Türk insanının dünyada en çok yardım gönderen millet olması önemli bir rol oynuyor. (2014 verilerine göre Türkiye dünyada en çok yardım yapan ülke) 
 
Eskiden insanımız kendi kurbanını kendi keser kendi şartlarına göre bu ibadetini yerine getirirdi. Ancak şehirlerdeki şartların değişmesi, kurban kesme yerlerinin azalması, devletin buna bir çok standart koyması ve en önemlisi kurban fiyatlarının çok yüksek olması insanları farklı arayışlara yönlendirdi.
 
YURT DIŞINDA KURBAN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜK
Buna bazı istatistiklerle cevap verelim. Örneğin Moğolistan'ın nüfusu 2.8 milyon civarında Buna rağmen Moğolistan'ın hayvan nufusu ise 43 milyon 288 bin 500 (2013 verileri)
Buna karşılık Türkiye'nin nufusu 76 milyon 667 bin 864. Türkiye'nin hayvan nüfusu ise yaklaşık 30-35 milyon kadar. Görüldüğü gibi hayvan nüfusunun insan nüfusuna oranı arasında uçurum var. Özellikle 3. dünya ülkelerinde halkın alım gücü düşük, hayvan adedi çok olmsaı sebebiyle fiyatlar Türkiye piyasasının yarısından bile az olabiliyor. 
 
 
Bir de meselenin caiz olması boyutu var. Bu da en çok sorulan sorulardan biri. Ucuz kestiriyor olmamız kurbanımızın kabulüne mani midir? Akrabalarım 650TL veriyorken benim 300 TL vermem caiz mi? Yurtdışı derneklerine güvenebilir miyim? Bu konuda kalbiniz müsterih olabilir. Zira İslam alimlerinin neredeyse tamamı bu hususta kat'i şekilde cevaz vermişlerdir. Çünkü burada önemli olan vekaletin verilmesidir. Fetvaya buradan ulaşabilirsiniz: 
 
Dikkat edilmesi gereken tek husus ise bu işlemin bildiğiniz güvendiğiniz kişi ve kurumlarca yapılmasıdır. Zira malumunuz geçtiğimiz dönemlerde bu gibi hususlarda ülkece bir takım sıkıntılar yaşandı. Kurbanlarınızı tanıdığınız güvendiğiniz kişi ve kurumlara emanet ediniz.
Orta Asya'da; 12 ülkede müslümanların yaşadığı mahrum bölgelerde kurban kestirmek için ''İpek Yolu Asya Derneği'' ile irtibata geçebilir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 

(Moğolistan, Kamboçya, Kırgızistan, Honkong, Pakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Çin, Viyetnam, Tacikistan,Tayvan)